Spolupráce se Svět kolem nás

Stali jsme se partnery projektu Svět kolem nás. "Je to je populárně naučný projekt, který žákům základních škol a studentům středních škol a gymnázií přiblíží zajímavé kouty naší planety. V našem programu se soustředíme nejen na zeměpisné, biologické a geologické aspekty dané oblasti, ale i na charakteristiku tamního obyvatelstva, jeho zvyky a běžný život."